• Zostań Rodziną Zastępczą.

  Bycie Rodziną Zastępczą  to zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, właściwej opieki, miłości, troski oraz wspieranie jego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, społecznych emocjonalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych. Nabór do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o  aktualne przepisy prawa. Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim spełniające wymagania określone w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

  Aktualności

  Bądź na bieżąco

  Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2023

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społec…

  Webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

  Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji …

  Webinarium pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

  Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji …

  IV edycja programu „SamoDZIELNI”.

  Rozpoczęła się IV edycja programu „SamoDZIELNI”, którego organizatorem jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. Program dedykowany jest dla młodz…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko

  telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
  kom. 514 717 195
  e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
  683-20-06

  Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  Telefon/fax: 44 683-82-33
  e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

  Polityka prywatności | RODO | Deklaracja dostępności

  © PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone