Aktualności

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych  z zakresu  rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024

2024-06-21
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY NR 17/2024/VII z dnia 18 czerwca 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych …

Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej

2024-06-14
Zgodnie z UCHWAŁĄ  NR 13/2024/VII ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

2024-05-27
W związku z podpisaniem w lutym 2024 roku umowy na realizację Programu„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024p…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej w 2024

2024-04-15
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY  NR 78/2024/VI z dnia 10 kwietnia 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań public…

BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

2024-04-03
ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI. Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w raz…

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

2024-01-11
Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy za…

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

2024-01-11
Szanowni Państwo, informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obyw…

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

2024-01-11
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że od 16 stycznia do grudnia 2023 r. po raz kolejny zostanie uruchomiony „Wojewódzki Tel…

Informacja o dniu wolnym od pracy

2023-12-28
Uprzejmie informujemy, że dnia 08.01.2024 r.( poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnos…

II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego„Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

2023-11-16
Organizatorem II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej” j…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone