Ankieta dotycząca usług środowiskowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne wraz z opiekunami oraz osoby
z niepełnosprawnością do udziału w badaniu realizowanym przez Uczelnię Korczaka wraz regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie dotyczy usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Ośrodek Wsparcia, Warsztaty terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Mieszkania chronione itp., pomagających seniorom, osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością.

Ankieta również jest kierowana do osób w kryzysie bezdomności oraz tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Celem analizy jest rozpoznanie możliwości rozwoju usług środowiskowych w Polsce. Opierając się o wyniki badania, w najbliższych latach przeprowadzane będą strategie polityki społecznej.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Aby rozpocząć ankietę wystarczy kliknąć w odpowiedni link podany poniżej.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone