BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI.

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby
także środki wychowania tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych
usprawiedliwionych potrzeb. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, treścią obowiązku
alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj jest kojarzony z koniecznością uiszczania sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci, a czasem również na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązujące przepisy oprócz tych osób, chronią również byłych małżonków, którzy mogą wystąpić do sądu o przyznanie alimentów od byłego małżonka. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to małżonek niewinny może żądać od niego alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji. Nie jest tu wymagane wykazanie istnienia niedostatku po stronie małżonka niewinnego.

WIĘCEJ na ten temat w ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone