DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

97-500 Radomsko, ul. I.Krasickiego 138
tel. (0-prefiks-44) 6821591, 8620840
fax (0-prefiks-44) 6820841

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku został oddany do dyspozycji mieszkańców we wrześniu 2000 roku. Jest to obiekt w pełni nowoczesny, jedyny w swoim rodzaju, spełniający standardy europejskie, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Usytuowany na terenie zielonym o powierzchni 1,98 ha, posiada 2900 m2 powierzchni użytkowej i kubaturę 13500 m2.

Czytaj dalej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

97-561 Ładzice, Radziechowice
tel. (0-prefiks-44) 6840821

Internet: www.dpsradziechowice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach powstał w 1926 roku. Jest jednym z najstarszych ośrodków tego typu w kraju. Początkowo służył ludziom bezdomnym, następnie przewlekle chorym, a ostatnio większość mieszkańców stanowią przewlekle chorzy psychicznie.

Dom usytuowany jest wśród zabudowań wsi Radziechowice. Wokół rozciągają się łąki, pola i lasy pokrywające malowniczą dolinę Warty. Mieszkańcy placówki znajdują się tu pod całodobową opieką. Nad zdrowiem i właściwymi warunkami bytowymi, a także rehabilitacją czuwają zatrudnieni lekarze, pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, fizykoterapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej.

Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone