HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W 2017 ROKU

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W 2017 ROKU

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA – – 2017 r

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku projektu pn.:

„Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Pobierz

Czytaj dalej

Wnioski o szacunkową wycenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług pedagogicznych realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację treningu w zakresie komunikacji :”Klucz do porozumienia w rodzinie” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii rodzinnej realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na usługę szkoleniową z zakresu specyfiki pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej realizowaną w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na usługę superwizji dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej realizowaną w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie socjoterapii w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług terapeutycznych realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację szkoleń w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

PEŁNA INFORMACJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na usługę prawną realizowaną w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa firmę oferta cenowa nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłącznie wstępne rozeznanie cenowe rynku przedmiotowych usług przez PCPR w Radomsku.

  PEŁNA INFORMACJA

Fotorelacja z warsztatów

 W terminie 19-21.01.2018r. odbyło się w Uniejowie 3-dniowe wyjazdowe szkolenie dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinne Domy Dziecka nt. „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie”.

1

2


W ramach Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2017r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

1


W terminie 19-21.01.2018r. odbyły się w Uniejowie 3-dniowe wyjazdowe treningi umiejętności poznawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej pn. „Techniki efektywnego uczenia się”.

1

 

2

3


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2017r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

2

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były szkolenia w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla opiekunów zastępczych tj.:

 • w miesiącu wrześniu i październiku 2017r. – nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”,
 • w miesiącu październiku i listopadzie 2017r. – nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
 • w miesiącu listopadzie 2017r. – nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka”.

3

2

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były treningi w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” dla opiekunów zastępczych w formie warsztatów tj.:

 • w miesiącu wrześniu 2017r. – nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć”,
 • w miesiącu październiku 2017r. – nt. „Między dorosłymi a dziećmi”
 • w miesiącu październiku 2017r. – nt. „Porozumienie bez przemocy”.

3

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 1 „Rozwój usług poradnictwa specjalistycznego” świadczone są:

 • od miesiąca maja 2017r. – usługi poradnictwa prawnego,
 • od miesiąca czerwca 2017r. – usługi pedagogiczne,
 • od miesiąca czerwca 2017r. – usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej,
 • od miesiąca czerwca 2017r. – usługi terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną.

W terminie 05-14.08.2017r. odbył się obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla 35 osób w tym dla 30 dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Podczas obozu dla dzieci i młodzieży zorganizowano treningi umiejętności społecznych.

6

5

4

3

2

1


Od miesiąca maja 2017r. organizowane są spotkania grup wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu oraz dzieci ujawniających trudności w nauce.

3

2

1


Od miesiąca maja 2016r. organizowane są spotkania grup wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu oraz dzieci ujawniających trudności w nauce.


W terminie 21-30.08.2016r. odbył się obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla 35 osób w tym dla 30 dzieci i młodzieży w Ośrodku Wczasowym „DRESSO” w Sulejowie. Podczas obozu dla dzieci i młodzieży zorganizowano treningi umiejętności społecznych.


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 1 „Rozwój usług poradnictwa specjalistycznego” świadczone są:

 • od miesiąca sierpnia 2016r. – usługi terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną,
 • od miesiąca sierpnia 2016r. – usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej,
 • od miesiąca września 2016r. – usługi pedagogiczne,
 • od miesiąca października 2016r. – usługi poradnictwa prawnego.

W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były treningi w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” dla opiekunów zastępczych w formie warsztatów tj.:

 • w miesiącu wrześniu i październiku 2016r. – nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć”,
 • w miesiącu październiku i listopadzie 2016r. – nt. „Między dorosłymi a dziećmi”
 • w miesiącu listopadzie 2016r. – nt. „Porozumienie bez przemocy”.

 1

2

3

4


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były szkolenia w ramach  „Akademii Dobrego Rodzica” dla opiekunów zastępczych tj.:

 • w miesiącu listopadzie i grudniu 2016r. – nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”,
 • w miesiącu listopadzie i grudniu 2016r. – nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
 • w miesiącu grudniu 2016r. – nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka”.

1

2

3

4


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach październik – listopad – grudzień 2016r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

1

2

 

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na usługę prawną realizowaną w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

Złożona przez Państwa firmę oferta cenowa nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych i ma na celu wyłącznie wstępne rozeznanie cenowe rynku przedmiotowych usług przez PCPR w Radomsku.

  PEŁNA INFORMACJA

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone