Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, zgodnie z prośbą Ministerstwa Zdrowia informuje, że Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od grudnia 2017 roku prowadzi Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. W ramach ww. przedsięwzięcia psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownic socjalni udzielają bezpłatnej, anonimowej i całodobowej pomocy telefonicznej – 800 70 2222 i online www.liniawsparcia.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 udostępnia wykaz danych teleadresowych aktualnych podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych w 2018 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

DO POBRANIA:

Baza instytucji

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone