Dofinansowanie do zakupu wózków o napędzie elektrycznym ze środków PFRON.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznawia dofinansowania do zakupu wózka elektrycznego. Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się i ma za zadanie niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jako kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne. Z pomocy mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł., a minimalny udział własny w zakupie to 10 % ceny brutto wózka. Wnioski można składać do dnia 30 września 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu środków finansowych, tj. po 15 października 2019 r.

specyfikacja-obszar C Zadanie nr 1

zal.2a-zas.lekar obszar C1


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone