Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Upoważnienie do złożenia WNIOSKU (PDF)

Wzór wniosku (PDF)

POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Opisana faktura za zakup sprzętu: (całkowity koszt przedmiotu lub środka; kwota limitu NFZ; kwota udziału pacjenta)
 • Kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
Zgoda na likwidację barier ( PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
Zgoda na likwidację barier (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Zasady

Uchwała Nr 61/2024/VI w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański.

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania

Uchwała Nr 11/2018/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański.

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr 38/2015/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POBIERZ Uchwałę

POBIERZ Załącznik do uchwały

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone