Domy pomocy społecznej


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Dom dysponuje 60 miejscami, w pokojach jedno i dwuosobowych z odpowiednio wyposażonymi łazienkami i WC oraz balkonami i niektóre z aneksami kuchennymi. Pokoje wyposażone są także w instalację przywoławczą. Placówka przeznaczona jest dla osób starszych, kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną postanowili zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej.

W obiekcie znajdują się różnorodne miejsca wspólnego przebywania przeznaczone do aktywizacji i rekreacji:

  • sala terapii zajęciowej,
  • świetlica,
  • sale telewizyjne,
  • sale ćwiczeń,
  • czytelnia z biblioteką.

Mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich potrzeb duchowych, modlitwy i korzystania z posług duszpasterskich. W każdą niedzielę odprawiana jest Msza Święta. Dom zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację oraz rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność, intymność, możliwość wyboru. Mieszkańcy mają mozliwość wyjazdów na wycieczki krajoznawcze i wczasy rehabilitacyjne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym Domu i miasta Radomska.  
  
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku powstał dzięki środkom finansowym z budżetów: województwa piotrkowskiego i województwa łódzkiego oraz dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nowoczesna ekologiczna kotłownia olejowa) i Powiatu Radomszczańskiego (wyposażenie obiektu).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radomsku w w 2024 roku ogłoszony 15 lutego 2024 r.  w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynosi 6.300,00 zł. 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

Dom posiada sale dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, sale fizykoterapii, gabinet fryzjerski, bibliotekę, oraz kaplicę. Jest również boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej.

W ramach terapii podopieczni uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, a także zajmują się tkactwem. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach biorą też chętnie udział w zajęciach małych form teatralnych. Zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w zajęciach i grach świetlicowych. Mogą także zająć się pracą w ogrodzie.

Ponadto organizowane są turnieje warcabowe i pingpongowe. Najlepsi piłkarze wyłonieni w rozgrywkach między oddziałami biorą udział w corocznym ogólnopolskim turnieju piłki nożnej. Dużym powodzeniem wśród podopiecznych Domu cieszą się też wieczorki i zabawy taneczne oraz wycieczki turystyczne.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w w 2024 roku ogłoszony 15 lutego 2024 r.  w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynosi 6.384,86 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone