Działania w projekcie

W miesiącach październik – listopad 2020r. realizowany był Trening kompetencji rodzicielskich.

 7a

7b


W miesiącach październik – listopad 2020r. realizowany był Trening budowania wizerunku i relacji.

6


W dniach 19-23 października 2020r. realizowane były warsztaty „Wartości w życiu człowieka – rozwój osobisty” oraz zajęcia z elementami pracy z ciałem.

5.1

5.2


W miesiącach październik – listopad 2020r. realizowane są Zajęcia grupowe w ramach doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

4


W miesiącu wrześniu 2020r. realizowany był Trening zdolności poznawczych i kreatywnego myślenia.

3


W dniach 28-30 sierpnia 2020r. realizowane były Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutycznych w formie 3-dniowego wyjazdu. 

2


W miesiącach lipiec – październik 2020r. realizowane było Poradnictwo prawne i obywatelskie.

1


W miesiącu sierpniu 2020r. realizowany jest „Trening gospodarowania budżetem domowym.

3.1


Od miesiąca lipca 2020r. realizowany jest „Trening kulinarny.

2.1

2.2


Od miesiąca czerwca 2020r. realizowany jest Kurs „Prawa jazdy kat. B”.

1.1

1.2


W dniu 23.07.2020r. odbył się wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

 4.1

4.2


W miesiącu lipcu 2020r. realizowany był „Kurs komputerowy o profilu ogólnym”.

 3


Od miesiąca czerwca 2020r. rozpoczęły się spotkania grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz dla usamodzielniających się wychowanków i osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej.

 2.1


Od miesiąca czerwca 2020r. realizowane są grupowe warsztaty w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.

1.1

1.2


Od miesiąca listopada 2019r. realizowany jest „Trening kompetencji rodzicielskich”.

7


W dniach 22.11.2019r.-24.11.2019r. odbyły się „Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne” w formie wyjazdowej.

6.1

6.2


Od miesiąca listopada 2019r. realizowany jest „Trening zdolności poznawczych”.

5


W dniu 05.11.2019r. zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

4.1

4.2


Od miesiąca listopada 2019r. realizowane są „Zajęcia grupowe w ramach doradztwa zawodowego” oraz Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.

3.1

3.2


Od miesiąca października 2019r. realizowany jest „Trening budowania wizerunku i relacji”.

2


 Od miesiąca października 2019r. realizowany jest „Trening gospodarowania budżetem domowym”.

1


 Od miesiąca października 2019 r. realizowany jest trening kulinarny dla uczestników projektu.

trening 1

trening


Od miesiąca września 2019r. realizowany jest kurs prawa jazdy kat. „B” dla 10 uczestników projektu.

prawo jazdy


W terminie 02.07.2019 – 10.09.2019 realizowane było poradnictwo prawne i obywatelskie dla uczestników projektu.

 poradnictwo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Od 17 czerwca 2019r. ruszyły zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego – warsztaty grupowe. 

3 4

Od 17 czerwca 2019r. odbywa się poradnictwo psychologiczne indywidualne.

Od 24 czerwca 2019r. realizowana jest psychoterapia.

Od miesiąca marca 2019r. organizowane są spotkania grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością.

1   2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone