Głosowanie w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego.

Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbierania głosów poparcia dla unikalnej inwestycji, jaką jest budowa KRAINY BAŚNI – placu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest z budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego i dotyczy stworzenia na obszarze Sokolniki Las atrakcyjnego miejsca relaksu dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym niepełnosprawnych. Projekt stanowi uzupełnienia realizowanej już Krainy Radości – jedynego  w województwie łódzkim integracyjnego palcu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich.
Swój głos – za 3 punkty – oddać można, wchodząc na stronę i wybierając projekt nr 167. Głosowanie trwa do 31 października 2018r.
Prosimy o przekazanie tej informacji mieszkańcom powiatu, znajomym, sąsiadom. Głosować może każdy kto zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego, także dzieci.
Liczy się każdy głos.
Dziękujemy.
Z poważaniem
Dyrektor Oddziału Łódzkiego PFRON
Władysław Skwarka


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone