INFORMACJA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, że Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „Olimp” s.c. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Al. Armii Krajowej 22 A, w związku z przygotowaniem projektu dofinasowanego z Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób młodych do 29r.ż., w tym: niepełnosprawnych, bez pracy, z pieczy zastępczej, opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu) prosi wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Pokój nr 21 do dnia 14.06.2015r.

W ramach przygotowanego projektu, proponowane są następujące formy wsparcia:

  • Bezpłatne szkolenia (do wyboru):

– „Prawo jazdy kat. B „ z egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

– ” Kierowca wózków jezdniowych” z egzaminem państwowym przed Komisją Dozoru

Technicznego

– „Szkolenie komputerowe ECDL Start lub ECDL Core” z egzaminem państwowym

potwierdzającym kwalifikacje w zakresie obsługo komputera.

  • Poradnictwo zawodowe
  • Wsparcie psychologiczne
  • Płatne staże zawodowe u pracodawców, do 6 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone