INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NUMERÓW RACHUNKÓW BAKOWYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU.

Z dniem 1 maja 2020 roku zmianie ulegają numery rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Od 1 maja 2020 roku funkcjonować będą następujące rachunki bankowe:

Numer konta Wyszczególnienie

Dochody Budżetu Państwa

73 1560 0013 2013 3150 1000 0004

– opłata za wydanie karty parkingowej,

– duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dochody

46 1560 0013 2013 3150 1000 0005

– odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rachunku , na który kontrahent winien dokonać wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 44 715 07 95 , 44 715 02 00, kom. 518 152 006.

Wpłat można dokonywać również w placówce Getin Bank, ul. Piłsudskiego 7, 97-500 Radomsko. Informujemy, że usługa jest bezpłatna.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone