Kadra

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest organizatorem pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego. Zadania w zakresie wspierania rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu realizuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedziba przy ul. Piastowskiej 21, tel.44 683 20 06; 44 683 44 22. Pracownicy świadczą pracę  stacjonarnie i w środowisku rodziny zastępczej od poniedziałku do piątku  w godz.7.30- 16.00.

W skład  Zespołu wchodzą specjaliści:

Koordynator Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Barbara Jagoda

St. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Paulina Pluta

St. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Iwona Kotusiewicz

St. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Aleksandra Majewska

St. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Aneta Michalska

St. Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Joanna Dunajewska

St. koordynator rodzinnej pieczy Zastepczej

Agnieszka Święcik

Pracownik socjalny

Mariusz Lichota

Pedagog

Patrycja Kaczmarek

Psycholog

Renata Szewczyk

Psycholog 

Aleksandra Śliwowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone