Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku

informuje, iż na podstawie

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póź zm.)

v  orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa w terminie od dnia 08.03.2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy)

v  orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła w terminie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r., również zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

ale pod warunkiem złożenia w terminie od 09.12.2009 r. do 07.03.2020 r. kolejnego wniosku
o wydanie orzeczenia
(art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy)

v  W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, wydane na podstawie orzeczeń,
o których mowa powyżej, również zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (art. 15h ust. 2 ustawy)

Ponadto przypominamy o czasowym zamknięciu Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Radomsku dla Klientów od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.:

44 683 82 33

oraz o przesyłanie pism pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Piastowska 21

97-500 Radomsko

lub drogą elektroniczną : pcpr@pcpr.radomsko.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone