Konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem, już po raz dziewiąty,  Konkursu plastyczno – literackiego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych, w załączeniu przesyłam Pismo przewodnie wraz z załącznikami: regulaminem konkursu oraz zgodą na udział w konkursie dziecka, które nie ukończyło 18 r.ż.

Proszę uprzejmie o rozpowszechnienie informacji o Konkursie. Prace można przysyłać do 10 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pragnę przypomnieć także, iż formularz zgody jest bardzo ważny ponieważ niedołączenie jego do pracy powoduje, że nie może ona zostać przyjęta. Ponadto każda praca musi być opisana na odwrocie, tak jak jest wyszczególnione w Regulaminie, abyśmy mieli możliwość kontaktu z rodzinami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.

Regulamin                    Zgoda przedstawiciela


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone