Nabór na zajęcia dla sprawców przemocy w Rodzinie

INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt. 3.3.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 podjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 445) tut. PCPR planuje realizację Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie w roku 2016.

Merytorycznie realizacją programu zajmuje się Pani Monika Malcher koordynator Zespołu Do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 108, pok. 8 I piętro) oraz Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 102, pok. 2 parter).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone