NOWA SIEDZIBA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

UWAGA!

Informujemy, że w związku ze zmianą głównej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, nastąpiła zmiana organizacji pracy naszej jednostki.

I – Główna siedziba PCPR mieści się pod adresem 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 (budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych, wejście od szczytu budynku) . W tej lokalizacji funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

  • Dyrektor – pokój nr 5
  • Zespół Do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej – pokoje nr 8 i 10, w tym poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog, pedagog, pracownik socjalny) – pokój nr 2
  • Zespół Do Spraw Organizacyjno-Kadrowych – pokój nr 9
  • Zespół Do Spraw Finansowo-Księgowych – pokój nr 1 i 11
  • Zespół Do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (dofinansowanie dla Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – pokój nr 3
  • Administrator Systemu Informatycznego – pokój nr 7

II – W dotychczasowej siedzibie pod adresem 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21 funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:

  • Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZDSOoN) – parter, pokoje od 1-6 – tel. 44 683-82-33
  • Zespół Do Spraw Pieczy Zastępczej – I piętro, pokoje 21,22,26,27 – tel. 44 683-20-06 oraz 44 683-44-22 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone