OBCHODY DNIA WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w miesiącu obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych weźmie udział w organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 maja 2015 r. Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji społecznej.

W ramach Dnia Otwartego, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Radomsku, zostaną zorganizowane stanowiska eksperckie, gdzie w godz. 9.00-14.00 informacji osobom zainteresowanym będą udzielać specjaliści ZUS oraz przedstawiciele innych instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone