OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W związku z podpisaniem w lutym 2024 roku umowy na realizację Programu
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Wojewodą Łódzkim (całkowita wartość:
166 504,80 zł; całkowita kwota dofinansowania: 166 504,80 zł) do realizacji ww.
usługi w ramach pobytu całodobowego dla osób dorosłych z terenu Powiatu
Radomszczańskiego wyznaczono Dom Pomocy Społecznej w Radomsku.
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają
wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa to pakiet usług bytowych, opiekuńczych i
wspomagających świadczonych całodobowo w DPS w Radomsku, którymi
mogą zostać objęte osoby dorosłe z niepełnosprawnościami (konieczne jest
ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Usługa służy okresowemu (do 14 dób pobytu) zabezpieczeniu potrzeb osoby z
niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z
różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Opieka wytchnieniowa jest bezpłatna. Uczestnik, któremu przyznano pomoc
w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi
w ramach Programu. Limit roczny wynosi 14 dób dla usługi opieki
wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W celu skorzystania z Programu w postaci pobytu całodobowego w Domu
Pomocy Społecznej w Radomsku należy zgłosić się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41, tel. 44 715 07 95 i
wypełnić kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja
2024.

POBIERZ ULOTKĘ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone