„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, ze w dniu 4 lipca 2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał z Powiatem Radomszczańskim Umowę
w sprawie realizacji Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:
1. Ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
2. Posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.
Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Finansowaniem lub dofinansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 r.
Finansowanie w ramach Modułu I dotyczy wyłącznie tych wyrobów medycznych , w przypadku których wymagany jest udział własny beneficjenta w limicie finansowania wyznaczonym przez NFZ.
Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 0 44 715 07 95 lub 514 717 195.

POBIERZ WNIOSEK – wersja POLSKA

POBIERZ WNIOSEK – wersja UKRAIŃSKA

RODO


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone