Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zarząd PFRON, Uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Cele programu

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są:

        osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ
i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

        osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o których mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresaci programu

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu radomszczańskiego.

Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, obejmuje dwie odrębne tury:

        I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wystąpień wyznaczony został od dnia 1 do dnia 30 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;

        II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wystąpień wyznaczony został od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych należy składać corocznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Na dofinansowanie I tury prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu , które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny(tj. od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2020 roku) przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku ul. Przedborska 39/41, pokój nr 4 do dnia 9 listopada 2018 roku.

Link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

POBIERZ WNIOSEK


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone