1

Projekt „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę”.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę”, którego celem jest ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem niani. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparciem objętych zostanie 20 osób (15-K,5-M), które pracują i zamieszkują na terenie 21 powiatów woj. łódzkiego:
Poniżej wykaz Gmin zlokalizowanych na terenie powiatów województwa łódzkiego, które objęte są wsparciem.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu 42 208 92 15 lub kontakt poprzez email: niania@larr.pl. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://larr.pl/aktywni-zawodowo-rodzice-z-niania-pod-reke.
 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone