Przemoc w Rodzinie

 

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)).

OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy w rodzinie.
SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc. 
ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Jeżeli kiedykolwiek w życiu stosowałeś/łaś, doznałeś/łaś lub byłeś/łaś świadkiem zachowań w stosunku do członków rodziny, takich jak:

  • Działania z użyciem siły, jak popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, uderzanie za pomocą dłoni czy narzędzi, kopanie itp.
  • Wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych, jak wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie itp.
  • Wymuszanie na partnerze/partnerce nie akceptowanych przez jego/ją form aktywności seksualnej, sadystycznych form współżycia, krytykowania zachowań seksualnych itp.
  • Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia pracy, okradania, zaciągania kredytów bez wiedzy lub wbrew woli członka rodziny, niezaspokajania podstawowych potrzeb rodziny itp.
  • Zaniedbywanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych małoletnich członków rodziny.
!!!Wiedz, że zachowania te są przestępstwem, 
a ty potrzebujesz pomocy!!!

Możesz ją uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku 
ul. Piastowska 21 tel. (44) 683 44 22

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE !!!!!! (PDP)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone