PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

ul. Przedborska 39/41, pok. 1, tel. (44) 715-07-95 (wew. 101)

Udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej z zakresu pracy socjalnej, pedagogicznej oraz prawnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy, znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej, osobom z niepełnosprawnością, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 


PSYCHOLOG – Renata Szewczyk

Czwartek 9:00 – 18:00

Piątek 8:30 – 15:30

Tel. 514 717 184

(konsultacje psychologiczne odbywają się po wcześniejszym umówieniu)


PRACOWNIK SOCJALNY – Agnieszka Powroźnik

Poniedziałek 7:25 – 15:25

Wtorek 7:25  – 15:25

Środa 7:25  – 15:25

Czwartek 7:25 – 15:25

Piątek 7:25 – 15:25


PEDAGOG – Barbara Jagoda

Środa 13:00 – 15:00


RADCA PRAWNY – Konrad Sawicki

Konsultacje prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie  w sekretariacie PCPR, pokój nr 5, I piętro, tel. 44/715 07 95

Wtorek 14:30 – 15:30


Interwencja Kryzysowa oraz Specjalistyczne Poradnictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie. Najczęściej pojawiają się w nim:

 • ofiary przemocy w rodzinie,
 • osoby mające trudności w pogodzeniu się ze stratą bliskiej osoby,
 • małżonkowie, partnerzy osób uzależnionych od hazardu bądź alkoholu.

Osoba poszukująca wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku może liczyć na pomoc: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego, a także psychologa obsługującego w języku ukraińskim  oraz pracownika  obsługującego w języku ukraińskim.

Pomoc psychologiczna polega na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa psychologicznego,
 • zapewnieniu wsparcia,
 • ocenie stanu klienta,
 • określeniu problemu kryzysowego,
 • przeglądowi i analizie możliwości poradzenia sobie z kryzysem,
 • opanowaniu problemu kryzysowego.

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • budowanie dobrej relacji z klientem przeżywającym trudne chwile,
 • motywowaniu klientów do podejmowania zmian życiowych,
 • pomocy w planowaniu celów klientów i ich rodzin.
 • wizyty w środowiskach rodzinnych dotkniętych przemocą, rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do specjalistów i właściwych instytucji, informowanie o prawach i uprawnieniach, pomoc w dokumentowaniu przemocy – procedura „Niebieskiej karty”, współpraca z policją.

Do zadań radcy prawnego należy:

 • udzielanie informacji o sytuacji prawnej klienta,
 • udzielanie pomocy w pisaniu pozwów do sądu.
 • porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów, rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także z zakresu prawa karnego.

Do zadań pedagoga należy:

 • porady w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą domową.

INFORMATOR DO POBRANIA (aktualny na dzień 24 stycznia 2024)

Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w  rodzinie w powiecie radomszczańskim

Zgodnie z  pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, poniżej przedstawiamy informator zawierający aktualne bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które  realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Lp.

                           Nazwa jednostki

Oferta

1.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

Ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko

Tel.44 715 07 95

e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo pedagogiczne

– poradnictwo prawne

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

– realizacja programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

2.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Ul. Kościuszki 10

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 85

e-mail: mops@mops-radomsko.pl

– poradnictwo socjalne

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo prawne

– realizacja procedury ,,Niebieskiej Karty”

– współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym

– tymczasowy pobyt w mieszkaniu o charakterze interwencji kryzysowej

3.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

Ul. Piłsudskiego 34

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 41

e-mail: gops@gmina-radomsko.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

– realizacja procedury ,,Niebieska Karta”

– konsultacje dla osób uzależnionych i rodzin

4.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LGOCIE WIELKIEJ

Ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka

Tel. 44 680 13 82

e-mail: gops@lgotawielka.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

5.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOMUNICACH

Ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

Tel. 44 684 24 85

e-mail: gops@gomunice.pl

– poradnictwo prawne

– konsultacje terapeuta do spraw uzależnień

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

6.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIEŃSKU

Ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

Tel. 44 681 76 16

e-mail: mops@kamiensk.pl

– pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym

– prowadzenie procedury niebieskiej karty

– poradnictwo prawne

– konsultacje terapeuta do spraw uzależnień 

7.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁADZICACH

Ul. Wyzwolenia 36

97-561 Ładzice

Tel. 44 684 08 28

e-mail: gops@ladzice.pl

– pomoc środowiskową z zakresu pracy socjalnej;
– poradnictwo prawne;
– konsultacje terapeuty do spraw uzależnień;
– współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym;
– prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

8.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIDLACH

Ul. Pławińska 22

97-540  Gidle

Tel. 34 327 20 27

e-mail: gops@gidle.pl

– poradnictwo psychologiczne

– konsultacje terapeuta do spraw uzależnień

– terapia rodzinna

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

9.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEDBORZU

Ul. Pocztowa 30

97-570 Przedbórz

Tel. 44 781 22 96

e-mail: mgops_przedborz@wp.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

10.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH

Ul. Wolności 8

97-505 Dobryszyce

Tel. 44 681 14 27

e-mail: gops@dobryszyce.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym

– prowadzenie procedury niebieskiej karty

11.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIELACH WIELKICH

Ul. Reymonta 78

97-524 Kobiele Wielkie

Tel. 44 681 44 12

e-mail: gopskobiele@poczta.onet.pl

gops@kobielewielkie.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

12.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE

Ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

Tel. 44 681 93 25

e-mail: kontakt@gopskodrab.naszops.pl

– pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

13.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWICACH

Masłowice 84 A

97-515 Masłowice

Tel. 44 787 46 01

e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

14.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELGOMŁYNACH

Ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłyny

Tel. 44 787 10 87

e-mail: gops@wielgomlyny.pl

– poradnictwo prawne

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej

15.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYTNIE

Ul. Krótka 4

97-532 Żytno

Tel. 34 327 70 01

e-mail: gops@zytno.pl

– pomoc psychologiczna

  pomoc środowiskowa z zakresu pracy socjalnej


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i nieodpłatnych mediacji

                                        w powiecie radomszczańskim.

RADOMSKO

Starostwo Powiatowe

Ul. Leszka Czarnego 22

KOBIELE WIELKIE

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Szkolna 1

WIELGOMŁYNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Rynek 1

KAMIEŃSK

Urząd Miejski

  Ul. Wieluńska 50

ŁADZICE

Urząd Gminy

Ul. Wyzwolenia 36

PRZEDBÓRZ

Miejski Dom Kultury

Ul. Rynek 15

GIDLE

Urząd Gminy

Ul. Pławińska 22

                        

MASŁOWICE

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych

Strzelce Małe 33

ŻYTNO

Publiczna Szkoła Podstawowa

ul. Ogrodowa 16

KODRĄB

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Niepodległości 9A

LGOTA WIELKA

Świetlica Wiejska w Brudzicach

ul. Radomszczańska 1 A

We wszystkich Gminach powołane zostały Zespoły Interdyscyplinarne:

GMINA RADOMSKO – Zespół Interdyscyplinarny Przy GOPS w Radomsku

Ul. Piłsudskiego 34

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 41

e-mail: kmirowska@gmina-radomsko.pl

MIASTO RADOMSKO – Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Radomsku

Ul. Kościuszki 10

97-500 Radomsko

Tel. 44 683 28 85

e-mail: mops@mops-radomsko.pl

GMINA GIDLE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Gidlach

Ul. Pławińska 22

97-540  Gidle

Tel. 34 327 20 27

e-mail: gops@gidle.pl

GMINA GOMUNICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Gomunicach

Ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

Tel. 44 684 24 85

e-mail: gops@gomunice.pl

GMINA ŁADZICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Ładzicach

Ul. Wyzwolenia 36

97-561 Ładzice

Tel. 44 684 08 28

e-mail: gops@ladzice.pl

GMINA WIELGOMŁYNY – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Wielgomłynach

Ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłyny

Tel. 44 787 10 87

e-mail: gops@wielgomlyny.pl

GMINA PRZEDBÓRZ – Zespół Interdyscyplinarny przy M-GOPS w Przedborzu

Ul. Pocztowa 30

97-570 Przedbórz

Tel. 44 781 22 96

e-mail: mgops_przedborz@wp.pl

GMINA LGOTA WIELKA – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Lgocie Wielkiej

Ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka

Tel. 44 680 13 82

e-mail: gops@lgotawielka.pl

GMINA DOBRYSZYCE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Dobryszycach

Ul. Wolności 8

97-505 Dobryszyce

Tel. 44 681 14 27

e-mail: gops@dobryszyce.pl

GMINA MASŁOWICE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Masłowicach

Masłowice 84 A

97-515 Masłowice

Tel. 44 787 46 01

e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl

GMINA KAMIEŃSK – Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Kamieńsku

Ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

Tel. 44 681 76 16

e-mail: mops@kamiensk.pl

GMINA KOBIELE WIELKIE – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Kobielach Wielkich

Ul. Reymonta 78

97-524 Kobiele Wielkie

Tel. 44 681 44 12

e-mail: gopskobiele@poczta.onet.pl

GMINA KODRĄB – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Kodrębie

Ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

Tel. 44 681 93 25

e-mail: kontakt@gopskodrab.naszops.pl

GMINA ŻYTNO – Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Żytnie

Ul. Krótka 4

97-532 Żytno

Tel. 608 581 595

e-mail: gops@zytno.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone