Rejestr Placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego

Informujemy, iż pod adresami internetowymi

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U72/2016/124/2813.pdf#zoom=90

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U72/2016/124/2814.pdf#zoom=90

jest dostępny Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe oraz Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa funkcjonującego na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku.

Rejestr zawiera aktualne bazy teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych, które świadczą usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe i specjalistyczne poradnictwo w tym na terenie powiatu radomszczańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone