Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku, zgodnie z Uchwałą NR 78/2021/VI Zarządu Powiatowego Radomszczańskiego z dnia 14 lipca 2021 roku.

UCHWAŁA DO POBRANIA 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone