Spotkanie grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych problemem przemocy w rodzinie.

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi grupę wsparcia dla osób pokrzywdzonych problemem przemocy w rodzinie. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 23.06.2016 w godz. 15.00-17.00 w budynku świetlicy PCPR Radomsko, przy ul. Przedborskiej 39/41 (wejście od tyłu budynku).

Merytorycznie prowadzeniem w/w grupy wsparcia zajmuje się  Pani Barbara Jagoda koordynator Zespołu Do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR (tel. 44 683 44 22) oraz Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 102).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone