Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, iż planuje zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy w rodzinie które obejmą następującą tematykę:

  • Jak radzić sobie z dzieckiem nie popadając w pułapki autorytatywnego stylu wychowania ani tzw. bezstresowego wychowania?
  • Jak stosować w relacji z dzieckiem komunikację otwartą, empatyczną, pozbawioną agresji?
  • Jak radzić sobie z emocjami, szczególnie w kryzysowych sytuacjach?
  • Jak budować przyjazną, trwałą relację z dzieckiem opartą na zrozumieniu i wzajemnym szacunku?
  • Jak konstruktywnie doceniać dzieci?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku planuje zorganizować zajęcia dla grupy maksymalnie do 15 osób. Każda osoba weźmie udział w 16-godzinnych warsztatach zaplanowanych na 3 dni. Planowane terminy spotkań:

Organizacją w/w zajęć zajmuje się Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego tut. Centrum (tel. 44 715 07 95). Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie oraz pod adresem e-mail: pik@pcpr.radomsko.pl.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone