Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

W związku z realizacją projektu „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”, który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że można wziąć udział w następujących przedsięwzięciach:

Wsparciem w projekcie możemy objąć osoby

– nieletnie matki,

– rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,

– rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci,

– matki przebywające w domach samotnej matki,

– osoby, które opuściły zakład karny, poprawczy lub areszt śledczy (do 24 miesięcy od opuszczenia zakładu/aresztu),

– osoby, które opuściły instytucje pieczy zastępczej (do 24 miesięcy od opuszczenia instytucji pieczy),

– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),

– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),

– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 24 miesięcy od zakończenia nauki w szkole specjalnej),

– osoby młode, które opuściły schronisko dla nieletnich (do 24 miesięcy od opuszczenia schroniska),

– osoby przebywające w schroniskach i noclegowniach,

– migranci,

– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 24 miesięcy od zakończenia zatrudnienia w zakładzie).

Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować. Zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Projekt jest skierowany do osób w wieku od 15 do 29 lat.

W ramach projektu organizujemy płatne staże zawodowe 1300 zł/brutto -miesiąc, szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 6,65 brutto/h) zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. W czasie trwania kursu/szkoleń – zwracamy koszt dojazdu oraz zapewniamy wyżywienie.

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, które w razie zainteresowania wypełnione należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres

Magdalena Szapował
PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok

Szkolenia oraz staże odbywają się w naszym Powiecie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej

www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Proszę o przekazanie niniejszej informacji państwa podopiecznym, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w projekcie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 692 761 959 lub e-mailem: magdalena.szapowal@szkolenia-polska.pl

Proponowane Kursy

-kurs komputerowy

-kurs administracyjno biurowy

-stylizacja paznokci

-prawo jazdy kat. C

-obsługa koparko – ładowarki

-florysta

-opiekun medyczny

-opiekun osób starszych

-barman

-kelner

-obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

-obsługa klienta

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Szapował
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
tel: 692 761 959

 POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone