Zapisy na grupy wsparcia!

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi zapisy na grupy wsparcia.

GRUPA WSPARCIA jest cotygodniowym spotkaniem ludzi o podobnych problemach. Dzięki temu każdy zagubiony, cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie mógł odnaleźć „bratnie dusze” – zmuszone radzić sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.


Celem grupy wsparcia jest:

  • wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji;
  • minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach;
  • poprawa samopoczucia;
  • podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości;
  • poprawie funkcjonowania w społeczeństwie.

Cykl spotkań trwa 6 tygodni z możliwością przedłużenia, gdy jest takie zapotrzebowanie grupy.

Grupy rozpoczynają spotkania wtedy, gdy zbierze się, co najmniej 5 osób. Maksymalna liczba uczestników grupy wynosi 12 osób.

Terminy spotkań – dni i godziny uzgadniamy telefonicznie.


Proponujemy następującą tematykę grup wsparcia:

  • osoby pokrzywdzone problemem przemocy w rodzinie;
  • rodzice dzieci z problemami szkolnymi;
  • rodzice dzieci z problemami wychowawczymi;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi.

Zapisy na w/w grupy wsparcia prowadzi Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR pod numerem tel. 44 715 07 95, bądź osobiście pok. Nr 2 (parter) ul. Przedborska 39/41.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone