Strefa pobierania

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rozpatrzenia złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Sprawozdanie

Do pobrania DRUK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta

do pobrania DRUK OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opinia szkolna

Do pobrania DRUK OPINIA SZKOLNA

Plan pracy

Do pobrania DRUK PLAN PRACY Z RODZINĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone