• Zostań Rodziną Zastępczą.

  Bycie Rodziną Zastępczą  to zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, właściwej opieki, miłości, troski oraz wspieranie jego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, społecznych emocjonalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych. Nabór do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o  aktualne przepisy prawa. Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim spełniające wymagania określone w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

  Aktualności

  Bądź na bieżąco

  OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  W związku z podpisaniem w lutym 2024 roku umowy na realizację Programu„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024p…

  Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej w 2024

  Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY  NR 78/2024/VI z dnia 10 kwietnia 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań public…

  BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

  ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI. Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w raz…

  Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

  Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy za…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko

  telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
  kom. 514 717 195
  e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
  683-20-06

  Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  Telefon/fax: 44 683-82-33
  e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

  © PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone