• Zostań Rodziną Zastępczą.

  Bycie Rodziną Zastępczą  to zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, właściwej opieki, miłości, troski oraz wspieranie jego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, społecznych emocjonalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych. Nabór do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o  aktualne przepisy prawa. Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim spełniające wymagania określone w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

  Aktualności

  Bądź na bieżąco

  Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych  z zakresu  rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2024

  Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY NR 17/2024/VII z dnia 18 czerwca 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych …

  Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej

  Zgodnie z UCHWAŁĄ  NR 13/2024/VII ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie…

  OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  W związku z podpisaniem w lutym 2024 roku umowy na realizację Programu„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024p…

  Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej w 2024

  Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY  NR 78/2024/VI z dnia 10 kwietnia 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań public…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko

  telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
  kom. 514 717 195
  e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
  683-20-06

  Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  Telefon/fax: 44 683-82-33
  e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

  © PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone