• Zostań Rodziną Zastępczą.

  Bycie Rodziną Zastępczą  to zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, właściwej opieki, miłości, troski oraz wspieranie jego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, społecznych emocjonalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych. Nabór do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o  aktualne przepisy prawa. Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim spełniające wymagania określone w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

  Aktualności

  Bądź na bieżąco

  Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do naukiosoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać…

  Ankieta dotycząca usług środowiskowych

  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne wraz z opiekunami oraz osobyz niepełnosprawnością do udziału w badaniu r…

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku

  Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i dokonanie wyboru ofert na zlecenie realizacji  zadań z za…

  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku.

  OBWIESZCZENIE NR 14/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących n…

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko

  telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
  kom. 514 717 195
  e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
  683-20-06

  Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

  ul. Piastowska 21
  97-500 Radomsko

  Telefon/fax: 44 683-82-33
  e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

  © PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone