Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wp-content/uploads/2023/03/family.png

Rodziny zastępcze

Zostań rodziną zastępczą

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Poradnictwo specjalistyczne

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej

Aktualności

Dokumenty do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone