Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax:  44  715-07-95  lub  44 715-02-00     

kom. 514 717 195  

e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

oraz

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44  683-20-06

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21 

97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 683-82-33

e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone