Fotorelacje


Od miesiąca lipca 2022r. rozpoczęły się warsztaty z robotyki „Mój przyjaciel robot” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Cel warsztatów jest rozwój zainteresowań, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, wzmacnianie poczucia wartości, kreatywnego myślenia i działania oraz współpracy w grupie.


W miesiącu lipcu 2022r. zorganizowano warsztat „Kreatywne i rozwijające sposoby spędzania czasu z dziećmi” dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. Celem warsztatu jest rozwój umiejętności zarządzania wolnym czasem i rozwijania zainteresowań oraz poszerzenie wiedzy w zakresie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.


Od miesiąca lipca 2022r. świadczone są usługi terapeutyczne z zakresu zooterapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem zooterapii jest m.in. poprawa motoryki dziecka, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie napięcia i stresu, a także poprawa pamięci.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup wsparcia dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka tj. grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci w wieku dorastania oraz grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci z traumatycznymi przeżyciami. Celem grup jest umożliwienie rodzinom zastępczym/ prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka wzajemnego kontaktu, wymiana doświadczeń oraz wsparcie i podnoszenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z opieką i wychowaniem dziecka.


Od miesiąca czerwca 2022r. świadczona jest superwizja dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku


Od miesiąca czerwca 2022r. świadczona terapia rodzinna dla 9 rodzin zastępczych. W ramach projektu w 2022 roku przewidziano łącznie 90 godzin terapii rodzinnej.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Laboratorium eksperymentów kulinarnych” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Album tożsamości” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Baw się i twórz” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.


W miesiącu maju 2022r. rozpoczęły się „Treningi kreatywności – czyli jak przekształcić inspirację w nowe konkretne rozwiązania” dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Celem treningu jest wykorzystanie twórczego myślenia w poszukiwaniu nowych rozwiązań w pracy zawodowej z dziećmi, zastąpienie schematycznego myślenia i działania, które znacznie poprawią efektywność i wydajność pracy zawodowej.


Od miesiąca maja 2022r. świadczona jest psychoterapia indywidualna dla 9 uczestników projektu (tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej). W ramach projektu w 2022 roku przewidziano łącznie 90 godzin sesji psychoterapeutycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone