Harmonogram udzielanego wsparcia.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W LATACH 2022/2023
w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
projektu: „Szansa w rodzinie zastępczej II – kreatywni”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone