Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – 2020r.

Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z   dnia 29 kwietnia2014 roku (M.P. z 9   czerwca 2014 r., poz. 445) powołując się na pkt 2.1.3 udostępniamy celem wykorzystania aktualne  bazy teleadresowe: podmiotów,  którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i  psychologiczno-terapeutycznych w 2020 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą  w rodzinie oraz rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkieg oudzielają tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW

Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone