Dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji

Uchwała Nr 11/2018/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański.

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr 38/2015/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POBIERZ Uchwałę

POBIERZ Załącznik do uchwały

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone