W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonują następujące sekcje:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PCPR

I. Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej -„ZS”
II. Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej – „ZP”
III. Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – „RS”
IV. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – „ZO”
V. Zespół do Spraw Organizacyjno – Kadrowych – „OK”
VI. Zespół do Spraw Finansowo – Księgowych – „FK”
VII. Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatycznych – „SI”
VIII. Dyrektor – „D”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone