DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

97-561 Ładzice, Radziechowice
tel. (0-prefiks-44) 6840821

Internet: www.dpsradziechowice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach powstał w 1926 roku. Jest jednym z najstarszych ośrodków tego typu w kraju. Początkowo służył ludziom bezdomnym, następnie przewlekle chorym, a ostatnio większość mieszkańców stanowią przewlekle chorzy psychicznie.

Dom usytuowany jest wśród zabudowań wsi Radziechowice. Wokół rozciągają się łąki, pola i lasy pokrywające malowniczą dolinę Warty. Mieszkańcy placówki znajdują się tu pod całodobową opieką. Nad zdrowiem i właściwymi warunkami bytowymi, a także rehabilitacją czuwają zatrudnieni lekarze, pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, fizykoterapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej.

Dom posiada sale dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, sale fizykoterapii, gabinet fryzjerski, bibliotekę, oraz kaplicę. Jest również boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej.

W ramach terapii podopieczni uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, a także zajmują się tkactwem. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach biorą też chętnie udział w zajęciach małych form teatralnych. Zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w zajęciach i grach świetlicowych. Mogą także zająć się pracą w ogrodzie.

Ponadto organizowane są turnieje warcabowe i pingpongowe. Najlepsi piłkarze wyłonieni w rozgrywkach między oddziałami biorą udział w corocznym ogólnopolskim turnieju piłki nożnej. Dużym powodzeniem wśród podopiecznych Domu cieszą się też wieczorki i zabawy taneczne oraz wycieczki turystyczne.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w 2024 roku ogłoszony 15 lutego 2024 r.  w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynosi 6.384,86 zł.

{gallery}zdjecia/radziechowice{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone