Projekt „Włączanie wyłączonych”.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem projektu jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

Obecnie uruchomione zostaøo wdrożenie „Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) czy też refundacja na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

Wszelkie dodatkowe informacje i materiały można otrzymać od:

„Dostępna i elastyczna dotacja” – Andrzej Smoliński, tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej” – Małgorzata Lachtara, tel.: +48575 480430, asystent@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone